Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г., 24 Септември 2019

Добавено: 24.09.2019 17:27

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

24 СЕПТЕМВРИ, 2019

 

В ДВ, бр. 75 от 24.09. 2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

 

Въведени са и промени в преходни разпоредби с цел удължаване на срокове, а именно:

 

  • лицатарегистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 януари 2020 г.;
  • лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 април 2020 г., с изключение на лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, които привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 29 февруари 2020 г. Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 30 април 2020 г., с изключение на удостоверения за регистрация на сервизни фирми на ИАСУТД, които са валидни до 29 февруари 2020 г.;
  • производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 31 януари 2020 г.;
     
  • лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020 г.;
  • лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г . Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020 г.;
  • лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.;
  • лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 в срок до 31 януари 2020 г.

Зареждане...