ДЕТЕЛИНА ПРЕМИУМ

Производител:
Категория:
Софтуер


Цена:

Описание

„Детелина Премиум“ е пакет от модули на търговски софтуер „Детелина“. Предназначен е за управление на магазини, ресторанти и столови. Системата се състои от два типа работни места:

 • Касово работно място (POS) за продажби
 • Административно работно място  (BOS) за управление на складови наличности, доставки, ценообразуване, извършване на ревизии, бракуване на стоки и множество видове справки

Версия 6 на софтуера е лицензирана по Наредба Н-18 и има статут на СУПТО.

Основни предимства:

 • Бързина и удобство при обслужване на клиентите
 • Контрол и пълна отчетност на персонала
 • Проследяване на складови наличности и движения в реално време
 • Възможност за ревизии по всяко време
 • Адаптиране на системата към спецификата на всеки конкретен клиент
 • Поддръжка на системата
 • Централизирано управление на множество търговски обекти на една и съща фирма, разположени на различни места
 • Максимално оптимизиране на всички дейности, свързани със следене и контрол на стоки, операции и документи

Многообразието от модули помага в организацията на дейността в търговския обект - от доставката до продажбата на стоките. Софтуерният пакет предлага възможност за дистанционно наблюдение и добавяне на модул за централизирано управление на търговския обект.

 • Административен 
 • Доставки
 • Изписване
 • Фактуриране
 • Брак
 • Ревизия
 • Каса
 • Модул за сторниране на бележки издадени от POS
 • Трансфер и многоскладова организация
 • Собствено производство (по рецептурник)
 • Разпад – разопаковане
 • Дебитни и кредитни известия и др.

Зареждане...